S. 58 (2019)

Số 58 (04/2019)

Mục lục

Khoa học - Kỹ thuật

Ảnh hưởng của các yếu tố lý - hóa đến độ bôi trơn của nhiên liệu tàu thủy Tóm tắt PDF
Lưu Quang Hiệu 5
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT KIỂU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY THỎA MÃN TIÊU CHUẨN PHÁT THẢI NOX THEO BỘ LUẬT KỸ THUẬT NOX Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Hảo 9
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HỆ TRỤC CHONG CHÓNG TÀU THỦY KHI XÉT ĐẾN VIỆC ĐỊNH TÂM HỆ TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP Tóm tắt PDF
Quản Trọng Hùng, Bùi Thị Hằng 13
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RUNG ĐỘNG CHO TÀU THỦY KHI THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG MỚI Tóm tắt PDF
Trần Hồng Hà 17
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 24
ỔN ĐỊNH HƯỚNG ĐI TÀU THỦY DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng 27
CẤU TRÚC KIT XILLINX VIRTEX-7 VC709 VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt PDF
Phạm Việt Hưng 32
NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MẠNG NƠRON TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO HỆ THỐNG SCADA TRẠM BIẾN ÁP ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ Tóm tắt PDF
Đinh Anh Tuấn 37
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN ĐA NĂNG Tóm tắt PDF
Đoàn Hữu Khánh, HOÀNG ĐỨC TUẤN 42
ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỪNG NHANH VỚI ĐẠO HÀM CẤP PHÂN SỐ CỦA TAY MÁY ĐÔI Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn 49
ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC NỔI TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG HẠ TẢI TRỌNG Tóm tắt PDF
Hoàng Mạnh Cường 55
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN CÀ MAU Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Chang 59
ỨNG DỤNG ADS CIVIL ROAD, IHSDM HỖ TRỢ THIẾT KẾ YẾU TỐ HÌNH HỌC ĐƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA ĐƯỜNG Ô TÔ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ly 65
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT XẢY RA ĐÂM VA TẠI KHU VỰC GIAO CẮT GIỮA CÁC TUYẾN LUỒNG Tóm tắt PDF
Trần Đức Phú 69
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẢO TIÊU BIỂU VEN BỜ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Văn Nam, Lê Xuân Sinh, Nguyễn Xuân Sang 76
PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ DỰ ĐOÁN CỦA TÀU SỬ DỤNG MỘT VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sướng, Nguyễn Anh Tuấn 73
ĐỊNH LÝ ÁNH XẠ CO BANACH VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN DẠNG Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hùng 81

Kinh tế - xã hội

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010- 2017 TRÊN KHÍA CẠNH KINH TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hương 86
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) VÀ HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS TRONG PHÂN TÍCH SO SÁNH CÁC BẾN CẢNG CONTAINER KHU VỰC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Đức, Phạm Thị Yến 91
PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đỗ Mai Thơm 96
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CLC TRONG SỰ CỐ TRÀN DẦU ERIKA Tóm tắt PDF
Phan Văn Tân 101
BÀN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI HÀNG HẢI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Lê, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hường 105
CÁC DẠNG THỨC TỘI PHẠM CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lương Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Thảo, Bùi Hưng Nguyên 110
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC BẢN THÂN SINH VIÊN ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA 58 KHOA KINH TẾ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hằng 115
ĐẶC ĐIỂM PHÉP HOÁN XƯNG TRONG GIAO TIẾP TRÊN TÀU THỦY Tóm tắt PDF
Phạm Văn Đôn 120