Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 42 (2018) XÂY DỰNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ BIẾN ĐỔI BỀ DÀY BÃI BỒI VEN BIỂN TRÀ VINH VỚI CHẾ ĐỘ PHÙ SA SÔNG MEKONG VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Huân
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU THEO CÁCH TIẾP CẬN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN, THỦY LỰC VÀ SINH THÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung
 
S. 41 (2017) XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH KHẨN CẤP KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Giáp, Nguyễn Tài Trí
 
S. 39 (2017) XÓI MÒN BỀ MẶT VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRONG LƯU VỰC SÔNG LÔ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hùng
 
S. 43 (2018) ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC KARST VÙNG NÚI CAO, KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC BẮC BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Vũ Thu Hiền, Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Trãi
 
S. 37 (2017) ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUÂT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
Nguyễn Tùng Phong, Trần Đức Trinh, Lê Thị Hồng Nhung, Lê Văn Chính
 
S. 39 (2017) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN, DÒNG CHẢY THIẾT KẾ LƯU VỰC SÔNG PÔ-KÔ TỈNH KON TUM SỬ DỤNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU AGCM3.2S Tóm tắt   PDF
Boonsy Sitthideth, Vannasin Hansackda, Nguyễn Mai Đăng, Đỗ Hoài Nam
 
S. 41 (2017) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY GIẢM BÙN CÁT ĐẾN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, THỜI KỲ 2000 - 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh
 
S. 40 (2017) ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI DỰA TRÊN THIỆT HẠI Tóm tắt   PDF
Lê Hải Trung
 
S. 41 (2017) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN BẰNG CHỈ SỐ MỜ Tóm tắt   PDF
Bùi Việt Hưng
 
S. 46 (2018) ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI ĐỚI BIỂN VEN BỜ BAO QUANH MŨI CÀ MAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Cao, Nguyễn Hữu Nhân
 
S. 45 (2018) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐẬP NGẦM LÀM CHẬM DÒNG CHẢY TRONG TẦNG CUỘI SỎI VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN Tóm tắt   PDF
Phan Trường Giang, Tô Quang Trung
 
S. 43 (2018) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA CẤP NƯỚC NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Hạnh, Phạm Thị Diệp, Nguyễn Thái Hưng
 
S. 44 (2018) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DẪN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỘNGMỰC NƯỚC SÔNG SÀI GÒN DƯỚI TÁC ĐỘNG XẢ LŨ HỒ CHỨA DẦU TIẾNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Quỳnh, Đỗ Đắc Hải, Đỗ Hồng Lam, Đinh Thị Thùy Trang
 
S. 44 (2018) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC HẠ LƯU THỦY ĐIỆN BẢN VẼ KHI XẢ LŨ THIẾT KẾ CÓ QUAN TÂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠN Tóm tắt   PDF
Trần Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Anh Đức
 
S. 46 (2018) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN KÈ HIỆN HỮU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT MỚI ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ THỦY-THẠCH ĐỘNG LỰC BIỂN VEN BỜ MŨI CÀ MAU NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT MŨI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Cao, Nguyễn Hữu Nhân
 
S. 42 (2018) ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA RHIZOPHORA APICULATA VÀ NYPA FRUTICANS TRONG GIẢM SÓNG DO TÀU THUYỀN GÂY RA Tóm tắt   PDF
Lã Vĩnh Trung
 
S. 46 (2018) ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẶT ĐẢO PHÚ QUỐC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT Tóm tắt   PDF
Lương Văn Thanh, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Thị Phương Thảo
 
S. 47 (2018) ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÀO QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh, Giang Như Chăm, Đào Thị Thu
 
S. 44 (2018) ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tùng Phong, Nguyễn Đức Phong, Trịnh Ngọc Thắng
 
S. 39 (2017) ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CẤP LÀNG XÓM THÔN Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Cường
 
S. 42 (2018) ĐẶC TRƯNG HÌNH DẠNG VÀ NỐI TIẾP CỦA DÒNG CHẢY QUA TRÀN PIANO Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Minh Yến, Lê Văn Nghị
 
S. 41 (2017) ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Quốc Chính
 
S. 40 (2017) ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIẢM PHÁT THẢI KHÍ ĐINITƠ OXIT (N2O) ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC CANH TÁC LÚA NƯỚC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tùng Phong
 
126 - 149 trong số 149 mục << < 1 2 3 4 5 6