Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 45 (2018) TẢI TRỌNG SÓNG TÁC ĐỘNG LÊN CẤU KIỆN TIÊU SÓNG TRỤ RỖNG TẠI ĐỈNH ĐÊ BIỂN THEO LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thanh Tâm
 
S. 37 (2017) TỔN THẤT KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH DO NGẬP TRIỀU VÀ MÔI QUAN HỆ Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Lợi, Bùi Việt Hưng
 
S. 38 (2017) TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÙNG BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Hà Văn Thái, Phí Thị Hằng, Phan Thị Ngọc Diệp, Trần Trung Dũng
 
S. 45 (2018) TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM LŨ QUÉT BÙN ĐÁ Tóm tắt   PDF
Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Lê Quang Tuấn, Nguyễn Trung Kiên
 
S. 46 (2018) THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐA DẠNG QUẦN XÃ THỰC VẬT PHÙ DU ĐẢO NAM YẾT - QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Huỳnh Vũ Ngọc Quý, Lương Văn Thanh, Đỗ Thị Bích Lộc
 
S. 38 (2017) THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hòa, Đặng Hoàng Thanh, Đỗ Hoài Nam
 
S. 37 (2017) THỦY LỢI VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tỉnh
 
S. 45 (2018) THIẾT LẬP MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG XÓI NGẦM DƯỚI ĐÁY CỐNG QUA ĐÊ TRÊN NỀN CÁT CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Trọng
 
S. 42 (2018) TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ CBR VÀ CIV TRONG XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI NỀN ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT BAZAN KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Vượng, Vũ Bá Thao, Đinh Văn Thức
 
S. 39 (2017) VẤN ĐỀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG HỒNG KHI XÉT ĐẾN KHAI THÁC CÁT TRÊN LÒNG SÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Hoàng Thanh
 
S. 46 (2018) VẤN ĐỀ XÓI LỞ, BỒI TỤ VÀ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG TIỀN KHU VỰC HUYỆN HỒNG NGỰ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Trương Thị Nhàn, Nguyễn Văn Điển
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA NƯỚC EAĐRĂNG TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN XẢ LŨ VÀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT GÂY RA Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Tuấn
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÁN PHÂN BỐ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY CHO MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG LỚN VÀ VỪA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hải Yến, Ngô Lê An
 
S. 42 (2018) XÂY DỰNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ BIẾN ĐỔI BỀ DÀY BÃI BỒI VEN BIỂN TRÀ VINH VỚI CHẾ ĐỘ PHÙ SA SÔNG MEKONG VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Huân
 
S. 39 (2017) XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU THEO CÁCH TIẾP CẬN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN, THỦY LỰC VÀ SINH THÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung
 
S. 41 (2017) XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH KHẨN CẤP KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Giáp, Nguyễn Tài Trí
 
S. 39 (2017) XÓI MÒN BỀ MẶT VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRONG LƯU VỰC SÔNG LÔ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hùng
 
S. 43 (2018) ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC KARST VÙNG NÚI CAO, KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC BẮC BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Vũ Thu Hiền, Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Trãi
 
S. 37 (2017) ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUÂT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
Nguyễn Tùng Phong, Trần Đức Trinh, Lê Thị Hồng Nhung, Lê Văn Chính
 
S. 39 (2017) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN, DÒNG CHẢY THIẾT KẾ LƯU VỰC SÔNG PÔ-KÔ TỈNH KON TUM SỬ DỤNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU AGCM3.2S Tóm tắt   PDF
Boonsy Sitthideth, Vannasin Hansackda, Nguyễn Mai Đăng, Đỗ Hoài Nam
 
S. 41 (2017) ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY GIẢM BÙN CÁT ĐẾN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, THỜI KỲ 2000 - 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh
 
S. 40 (2017) ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI DỰA TRÊN THIỆT HẠI Tóm tắt   PDF
Lê Hải Trung
 
S. 41 (2017) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN BẰNG CHỈ SỐ MỜ Tóm tắt   PDF
Bùi Việt Hưng
 
S. 46 (2018) ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI ĐỚI BIỂN VEN BỜ BAO QUANH MŨI CÀ MAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Cao, Nguyễn Hữu Nhân
 
S. 45 (2018) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐẬP NGẦM LÀM CHẬM DÒNG CHẢY TRONG TẦNG CUỘI SỎI VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN Tóm tắt   PDF
Phan Trường Giang, Tô Quang Trung
 
101 - 125 trong số 136 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>