Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NƯỚC CHO RỪNG TRÀM Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG TRONG ĐIỂU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tùng
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GÓC MA SÁT TIẾP XÚC MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Hà
 
S. 41 (2017) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG KHU VỰC TÂY BẮC Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Trọng, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Long, Trần Thị Tuyên
 
S. 46 (2018) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM DẠNG RỖNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Lại Phước Quý, Thiều Quang Tuấn
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐÊ PHÁ SÓNG XA BỜ ĐẾN HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 42 (2018) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN ĐÊ PHÁ SÓNG TRONG MÔ HÌNH BỂ SÓNG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC NGỌT SÔNG HẬU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO VÙNG SẢN XUẤT TÔM - LÚA TỈNH BẠC LIÊU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Vượng, Huỳnh Ngọc Tuyên, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Quang Phi
 
S. 38 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐÊ, KÈ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀM THỨ CẤP - AHP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Văn Hùng
 
S. 44 (2018) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH AO, HỒ NHỎ THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÙNG TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Việt, Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC DẢI CỒN CÁT VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠTCHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Vũ Quốc Công, Nguyễn Huy Vượng, Trần Văn Quang
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỢC GIA TẢI TRƯỚC KẾT HỢP THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Thái
 
S. 41 (2017) NGHIÊN CỨU ĐẬP BẢN LẬT TỰ ĐỘNG BẰNG THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Giang Thư, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hoàng Hưng
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÁNH ĐỒNG LỚN SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Đoàn Doãn Tuấn
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA CHỐNG LŨ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY LOGIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt, Nguyễn Tiền Giang
 
S. 46 (2018) NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TẠO KHU CƯ TRÚ CHO HỆ THỦY SINH VÙNG BIỂN VEN BỜ HÀ TIÊN Tóm tắt   PDF
Lương Văn Thanh, Lương Văn Khanh
 
S. 38 (2017) NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU Tóm tắt   PDF
Phùng Vĩnh An
 
S. 43 (2018) NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI GIẾNG KHOAN KHU VỰC CÓ THÀNH TẠO BỞ RỜI VÙNG ĐBSCL - ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHỤC HỒI NÂNG CAO HIỆU SUẤT GIẾNG KHOAN Tóm tắt   PDF
Lương Văn Thanh, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Thị Xuyến, Lương Thu Hương
 
S. 40 (2017) NHẬN DIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢNH BÁO LŨ QUÉT DỰA TRÊN CHỈ SỐ MƯA TÍCH LŨY Ở THƯỢNG LƯU THỜI ĐOẠN NGẮN CHO LƯU VỰC SÔNG CẢ Tóm tắt   PDF
Đỗ Hoài Nam
 
S. 41 (2017) PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG THÁO VÀ LỰA CHỌN MẶT CẮT TIÊU CHUẨN CHO TRÀN PIANO Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Minh Yến
 
S. 37 (2017) PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG NEO GIA CỐ ĐẾN ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Đào Văn Hưng
 
S. 47 (2018) PHÂN TÍCH HOẠT TÍNH VÀ KHẢ NĂNG GIA CỐ ĐẤT CỦA PUZOLAN TỰ NHIÊN TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Năm, Phạm Văn Minh, Vũ Bá Thao, Nguyễn Huy Vượng, Đinh Văn Thức
 
S. 38 (2017) PHÂN TÍCH KẾT CẤU THÁP CỐNG LẮP GHÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC - ÁP DỤNG CHO THÁP CỐNG VĨNH TRINH Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Tâm
 
S. 43 (2018) PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ BỜ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU Tóm tắt   PDF
Trần Bá Hoằng, Lê Thị Phương Thanh
 
S. 44 (2018) PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LÀM CƠ SỞ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HỒ ĐẬP NHỎ Ở MIỀN NÚI VÀ TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Hạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Thanh Trang
 
S. 43 (2018) PHÂN VÙNG Ô NHIỄM NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Quốc Chính, Trần Xuân Tùng
 
76 - 100 trong số 149 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>