Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) TRONG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ CHỨA CỬA ĐẠT Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Quận, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Tiến
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỒ ĐIỀU TIẾT CẦN GIỜ (DỰ KIẾN) ĐẾN MỰC NƯỚC TRÊN SÔNG SÀI GÒN (TP. HCM) Tóm tắt   PDF
Võ Quang Tường, Phạm Thế Vinh, Nguyễn Quý, Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY TRÊN DỐC NƯỚC SAU TRÀN CÓ TRỤ PIN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN KẾT HỢP THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Thu Hiền
 
S. 44 (2018) NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG(2)THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG: CÁC LỜI GIẢI GIẢI TÍCH VÀ TOÁN SỐ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thanh Sơn
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH XẢ LŨ VỀ HẠ DU CHO CÁC HỒ CHỨA THUỘC LƯU VỰC SÔNG BA TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ MƯA, ÁP DỤNG ĐIỂN HÌNH CHO HỒ CHỨA NƯỚC EA KNOP HUYỆN EA KAR Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Tuấn
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH DÒNG CHẢY SAU KHI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KÈ VÀ ĐƯỜNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ DỌC BỜ SÔNG CÁI - NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiên Quyết
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BỒI LẮNG TRƯỚC CỬA LẤY NƯỚC TRƯỚC ĐẬP DÂNG SAU ĐOẠN SÔNG CONG ÁP DỤNG CHO ĐẦU MỐI LẤY NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Nghị
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐÓNG CỌC XIÊN TRONG GIA CỐ NỀN ÁP DỤNG CHO GIA CỐ NỀN TRẠM BƠM NGHI XUYÊN, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Việt, Vũ Chí Linh, Nguyễn Đình Bình
 
S. 41 (2017) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN HỢP LÝ CHO BẬC THANG THỦY ĐIỆN KRÔNG NÔ 2&3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghĩa
 
S. 38 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG LŨ TỚI HẠ LƯU CÔNG TRÌNH TRONG TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÒM NẬM CHIẾN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hùng
 
S. 38 (2017) NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT TRONG HỆ BẢN CỌC LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI Tóm tắt   PDF
Đào Văn Hưng, Phùng Văn Ngọc, Phạm Thanh Tâm
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU TẠO CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO PHỤC VỤ BÀI TOÁN PHÂN BỔ HỢP LÝ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN Tóm tắt   PDF
Tô Việt Thắng, Nguyễn Tùng Phong, Ngô Lê Long, Lars Ribbe
 
S. 39 (2017) NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM RADAR ÁP DỤNG CHO HẠ DU LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC, SÔNG VỆ, TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Quang Sơn
 
S. 37 (2017) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG ẨM CỦA ĐẤT (PF) PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG CẠN TẠI VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Thái Hùng, Võ Khắc Trí, Lê Sâm
 
S. 42 (2018) NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬTTƯỚI NHỎ GIỌT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝCHO CÂY NHO LẤY LÁ VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC (VÙNG KHÔ HẠN) Tóm tắt   PDF
Trần Thái Hùng
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ỐNG LỌC NƯỚC ĐẶT TRÊN TRẠM BƠM THUYỀN ĐỂ CẤP NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Phan Đình Tuấn, Lê Anh Đức, Nguyễn Quang Thanh
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT ĐÁY MÓNG KHỐI NÊM CHO ĐÊ BIỂN NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thế Quynh
 
S. 43 (2018) NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NƯỚC CHO RỪNG TRÀM Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG TRONG ĐIỂU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tùng
 
S. 45 (2018) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GÓC MA SÁT TIẾP XÚC MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Hà
 
S. 41 (2017) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG KHU VỰC TÂY BẮC Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Trọng, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Long, Trần Thị Tuyên
 
S. 46 (2018) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM DẠNG RỖNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Lại Phước Quý, Thiều Quang Tuấn
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐÊ PHÁ SÓNG XA BỜ ĐẾN HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 42 (2018) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN ĐÊ PHÁ SÓNG TRONG MÔ HÌNH BỂ SÓNG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 40 (2017) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC NGỌT SÔNG HẬU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO VÙNG SẢN XUẤT TÔM - LÚA TỈNH BẠC LIÊU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Vượng, Huỳnh Ngọc Tuyên, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Quang Phi
 
51 - 75 trong số 136 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>