Chi tiết về Tác giả

Cương, Vũ Đình Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biểnPhòng Thí

  • S. 41 (2017) - Bài viết
    ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ PHỎNG NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI
    Tóm tắt  PDF