Chi tiết về Tác giả

Hòa, Trần Đình Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 • S. 38 (2017) - Bài viết
  THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2018) - Bài viết
  MỘT SỐ XU THẾ CƠ BẢN VÀ QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 47 (2018) - Bài viết
  HỆ THỐNG THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI BÉ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  Tóm tắt  PDF
 • S. 47 (2018) - Bài viết
  PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TẢI TRỌNG GIỚI HẠN CHO MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP
  Tóm tắt  PDF