Chi tiết về Tác giả

Giang, Phan Trường Viện Thủy công

  • S. 45 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐẬP NGẦM LÀM CHẬM DÒNG CHẢY TRONG TẦNG CUỘI SỎI VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN
    Tóm tắt  PDF