Chi tiết về Tác giả

Giáp, Nguyễn Đăng Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biểnPhòng Thí

  • S. 41 (2017) - Bài viết
    XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH KHẨN CẤP KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF