Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Thanh Trường Đại học Thủy lợi

 • S. 38 (2017) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG LŨ TỚI HẠ LƯU CÔNG TRÌNH TRONG TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÒM NẬM CHIẾN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 39 (2017) - Bài viết
  XÓI MÒN BỀ MẶT VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRONG LƯU VỰC SÔNG LÔ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2017) - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI TỚI KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC DÒNG CHẢY LŨ
  Tóm tắt  PDF