S. 45 (2018)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC DẢI CỒN CÁT VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠTCHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Vũ Quốc Công, Nguyễn Huy Vượng, Trần Văn Quang 2
BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG KHỚP NỐI POLIME QUA MỘT SỐ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GẦN ĐÂY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Dũng 12
TÍNH TOÁN MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN CHO ĐẬP TRỤ ĐỠ Tóm tắt PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Đình Trường 20
BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG NỨT ĐÊ KHI KẾT HỢP GIAO THÔNG VÀ HƯỚNG XỬ LÝ Tóm tắt PDF
Phùng Vĩnh An 31
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ỐNG LỌC NƯỚC ĐẶT TRÊN TRẠM BƠM THUYỀN ĐỂ CẤP NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Phan Đình Tuấn, Lê Anh Đức, Nguyễn Quang Thanh 38
TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM LŨ QUÉT BÙN ĐÁ Tóm tắt PDF
Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Lê Quang Tuấn, Nguyễn Trung Kiên 45
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐẬP NGẦM LÀM CHẬM DÒNG CHẢY TRONG TẦNG CUỘI SỎI VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN Tóm tắt PDF
Phan Trường Giang, Tô Quang Trung 57
NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT ĐÁY MÓNG KHỐI NÊM CHO ĐÊ BIỂN NAM BỘ Tóm tắt PDF
Đỗ Thế Quynh 65
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GÓC MA SÁT TIẾP XÚC MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Hà 73
THIẾT LẬP MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG XÓI NGẦM DƯỚI ĐÁY CỐNG QUA ĐÊ TRÊN NỀN CÁT CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP Tóm tắt PDF
Đinh Xuân Trọng 80
NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH ĐÊ TRỤ RỖNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC TẠP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN Tóm tắt PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà 90
ẢNH HƯỞNG CỦA TRO TRẤU ĐẾN CƯỜNG ĐỘ, TÍNH CHỐNG THẤMCỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Khắc Tam 97
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG ĐẤT TẠI CHỖ GIA CỐ CHẤT KẾT DÍNH: XI MĂNG, ROADCEM, TRO BAY, TRO XỈ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Ngô Anh Quân, Vũ Bá Thao 102
TẢI TRỌNG SÓNG TÁC ĐỘNG LÊN CẤU KIỆN TIÊU SÓNG TRỤ RỖNG TẠI ĐỈNH ĐÊ BIỂN THEO LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Trần Văn Thái, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thanh Tâm 114
GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC CHO VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Dũng, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Đình Trường, Lê Anh Đức 122