S. 43 (2018)

Mục lục

Bài viết

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ BỜ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU Tóm tắt PDF
Trần Bá Hoằng, Lê Thị Phương Thanh 2
ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN VÀ HỆ CHUYÊN GIA ĐỂ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH THEO DÕI BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH LỚP THỰC PHỦ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Vỹ 9
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT TẠI ĐỒNG THÁP, HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG Tóm tắt PDF
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thanh Hùng 19
ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC KARST VÙNG NÚI CAO, KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC BẮC BỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Vũ Thu Hiền, Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Trãi 30
NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI GIẾNG KHOAN KHU VỰC CÓ THÀNH TẠO BỞ RỜI VÙNG ĐBSCL - ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHỤC HỒI NÂNG CAO HIỆU SUẤT GIẾNG KHOAN Tóm tắt PDF
Lương Văn Thanh, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Thị Xuyến, Lương Thu Hương 39
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA CẤP NƯỚC NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Hạnh, Phạm Thị Diệp, Nguyễn Thái Hưng 52
PHÂN VÙNG Ô NHIỄM NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Quốc Chính, Trần Xuân Tùng 59
MỘT SỐ KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TỪ VŨNG TÀU TỚI TRÀ VINH Tóm tắt PDF
Lương Văn Thanh, Lương Văn Khanh 69
KINH NGHIỆM VỀ CÁCH TIẾP CẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI Ở ÚC Tóm tắt PDF
Đinh Văn Đạo, Nguyễn Thái Hưng 77
NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NƯỚC CHO RỪNG TRÀM Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG TRONG ĐIỂU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tùng 85
NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG: CÁC LỜI GIẢI GIẢI TÍCH VÀ TOÁN SỐ Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Sơn 95
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM THUỶ LỢI PHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, HIỆU QUẢ TƯỚI MẶT RUỘNG VÀ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở LƯU VỰC SÔNG HỒNG Tóm tắt PDF
Lê Văn Chính 101
NGHIÊN CỨU ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA CHỐNG LŨ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY LOGIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt, Nguyễn Tiền Giang 113
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỒ ĐIỀU TIẾT CẦN GIỜ (DỰ KIẾN) ĐẾN MỰC NƯỚC TRÊN SÔNG SÀI GÒN (TP. HCM) Tóm tắt PDF
Võ Quang Tường, Phạm Thế Vinh, Nguyễn Quý, Huỳnh Thanh Sơn 120