S. 41 (2017)

Mục lục

Bài viết

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY GIẢM BÙN CÁT ĐẾN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, THỜI KỲ 2000 - 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh 2
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Quốc Chính 9
ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ PHỎNG NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF
Vũ Đình Cương, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Hiệp 19
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG KHU VỰC TÂY BẮC Tóm tắt PDF
Đinh Xuân Trọng, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Long, Trần Thị Tuyên 31
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH KHẨN CẤP KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Giáp, Nguyễn Tài Trí 40
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CẤU KIỆN LĂNG TRỤ MẶT BÊN KHOÉT LỖ RỖNG TRÒN Tóm tắt PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng 46
BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG ĐIỀU KIỆN MƯA, LŨ LỚN CỰC ĐOAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Nam, Lê Văn Nghị, Bùi Thị Ngân, Hoàng Đức Vinh 53
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG THÁO VÀ LỰA CHỌN MẶT CẮT TIÊU CHUẨN CHO TRÀN PIANO Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Minh Yến 62
KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 71
NGHIÊN CỨU ĐẬP BẢN LẬT TỰ ĐỘNG BẰNG THỰC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Giang Thư, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hoàng Hưng 81
TÍNH TOÁN VÀ KHÔI PHỤC CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY CHO LƯU VỰC SÔNG THAO (BAO GỒM CẢ PHẦN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) BẰNG BỘ MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KẾT HỢP WEHY-WRF Tóm tắt PDF
Hồ Việt Cường, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trịnh Quang Toàn 90
MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN Ô NHIỄM AMONI TỪ NGHĨA TRANG CÔN ĐẢO ĐẾN CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO CÔN SƠN Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Lê Duy Lân 101
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN BẰNG CHỈ SỐ MỜ Tóm tắt PDF
Bùi Việt Hưng 111
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHÁT ĐIỆN HỢP LÝ CHO BẬC THANG THỦY ĐIỆN KRÔNG NÔ 2&3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nghĩa 120