S. 39 (2017)

Mục lục

Bài viết

VẤN ĐỀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG HỒNG KHI XÉT ĐẾN KHAI THÁC CÁT TRÊN LÒNG SÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Hoàng Thanh 2
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÁNH ĐỒNG LỚN SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Đoàn Doãn Tuấn 11
NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM RADAR ÁP DỤNG CHO HẠ DU LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC, SÔNG VỆ, TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Quang Sơn 21
DIỄN BIẾN XÓI LỞ BỜ, SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHO DẢI VEN BIỂN HẠ DU ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG Tóm tắt PDF
Trần Bá Hoằng, Lê Thị Phương Thanh 29
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) TRONG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ CHỨA CỬA ĐẠT Tóm tắt PDF
Ngô Văn Quận, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Tiến 39
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA NƯỚC EAĐRĂNG TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN XẢ LŨ VÀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT GÂY RA Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Tuấn 46
CÔNG NGHỆ CẤP NƯỚC NUÔI TÔM THẺ TRÊN CÁT Tóm tắt PDF
Hà Văn Thái, Phạm Văn Đông, Ngô Thị Phương Nhung 54
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỢC GIA TẢI TRƯỚC KẾT HỢP THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Thái 65
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU THEO CÁCH TIẾP CẬN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN, THỦY LỰC VÀ SINH THÁI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Dung 73
ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CẤP LÀNG XÓM THÔN Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Cường 82
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN, DÒNG CHẢY THIẾT KẾ LƯU VỰC SÔNG PÔ-KÔ TỈNH KON TUM SỬ DỤNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU AGCM3.2S Tóm tắt PDF
Boonsy Sitthideth, Vannasin Hansackda, Nguyễn Mai Đăng, Đỗ Hoài Nam 90
XÓI MÒN BỀ MẶT VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRONG LƯU VỰC SÔNG LÔ Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hùng 97
XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÁN PHÂN BỐ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY CHO MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG LỚN VÀ VỪA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Lê Thị Hải Yến, Ngô Lê An 105
SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NSGA II TỐI ƯU VẬN HÀNH TRỮ NƯỚC MÙA MƯA SỬ DỤNG CHO MÙA KHÔ TRÊN HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH VÙNG 9 XÃ KÊNH LÊ XUÂN ĐÀO, HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang An 114
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH DÒNG CHẢY SAU KHI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KÈ VÀ ĐƯỜNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ DỌC BỜ SÔNG CÁI - NHA TRANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Kiên Quyết 120
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC DỰ BÁO ỐNG BỂ TRÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Minh Lành, Phạm Hà Hải, Vũ Thị Vân Anh, Trương Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Trường, Lê Đình Hồng 127