Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DẪN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỘNGMỰC NƯỚC SÔNG SÀI GÒN DƯỚI TÁC ĐỘNG XẢ LŨ HỒ CHỨA DẦU TIẾNG

Nguyễn Phú Quỳnh, Đỗ Đắc Hải, Đỗ Hồng Lam, Đinh Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Khả năng dẫn nước của sông Sài Gòn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố: vận hành hồ chứa ở thượng nguồn, hệ thống công trình thủy lợi, điều kiện địa hình, mưa, triều,…. Bằng việc sử dụng công cụ mô hình toán để mô phỏng chế độ thủy lực dòng chảy trên sông Sài Gòn, nhóm tác giả xin trân trọng gửi đến quí bạn đọc kết quả nghiện cứu đánh giá khả năng tải của sông Sài Gòn,  phân vùng ảnh hưởng triều - lũ; định lượng trong những điều kiện khác nhau về địa hình, thủy văn và có đến biến đổi khí hậu.

Toàn văn: PDF