Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 39 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC DỰ BÁO ỐNG BỂ TRÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC

Phạm Thị Minh Lành, Phạm Hà Hải, Vũ Thị Vân Anh, Trương Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Trường, Lê Đình Hồng

Tóm tắt


Hiện tượng bể ống cấp nước thường xuyên xảy ra trên các hệ thống phân phối không những gây nên những tổn thất về mặt kinh tế cho các công ty cấp nước mà còn là nguy cơ để các chất ô nhiễm xâm nhập vào đường ống cấp nước. Một số mô hình đã được phát triển để xác định khả năng xảy ra ống hỏng từ số liệu thống kê hoặc thực nghiệm, tuy nhiên đa số các mô hình đều giới hạn cho vật liệu ống kim loại, trong khi số lượng ống nhựa như uPVC, HDPE được sử dụng rất nhiều trên mạng lưới lại bị bỏ qua. Trong bài báo này sẽ đề xuất mô hình hồi quy logistics để xác định mối liên quan giữa hiện tượng ống bể và các đặc điểm của đường ống trên mạng lưới phân phối, từ đó đưa ra dự báo về xác suất bể ống cho tất cả các loại vật liệu ống dẫn trên mạng lưới cấp nước. Kết quả của mô hình được kiểm chứng cho mạng lưới phân phối nước quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

Toàn văn: PDF