Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 44 (2020) CHỨC NĂNG TƯƠNG TẾ CỦA ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Ở BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hòa
 
S. 23 (2015) Chức năng xã hội của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo đối với cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Toàn Thắng
 
S. 9 (2013) Chiến lược lịch sự qua truyện "Mưa" của Somerset Maugam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa Mai Phương
 
S. 8 (2013) Chiến lược phát triển trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
Ban biên tập Tạp chí
 
S. 44 (2020) CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Thái Doãn Thanh, Nguyễn Xuân Hào, Thái Đình Thịnh, Hoàng Minh Đồng
 
S. 29 (2016) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt – Thành tựu và bài học kinh nghiệm Tóm tắt   PDF
Ngô Thành Vinh
 
S. 19 (2014) Chuyển đổi việc làm của nông dân thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Hà
 
S. 3 (2012) Chuyển động xuyên tâm của hạt vào lỗ đen - trắng trong mô hình hấp dẫn véctơ Tóm tắt   PDF
Võ Văn Ớn, Phạm Lan Anh
 
S. 13 (2013) Chương trình giáo dục đa văn hóa ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Mộng Hà
 
S. 38 (2018) Color removal of reactive dyes using microwave Tóm tắt   Không đề
Đo Quang Thang, Bui Manh Ha, Bui Nghia Hiep
 
S. 33 (2017) Con người của bản nguyên sinh thái trong bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” của Nguyên Ngọc Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Tiến
 
S. 3 (2012) Con người trung tâm và chủ thể - Quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Quyền
 
S. 40 (2019) COST ACCOUNTING MODEL IN VALUE CHAIN BASED ON DIGITAL SPACE CONTRIBUTES TO THE MOTIVATION FOR VIETNAMESE ENTERPRISES TO DEVELOP SUSTAINABLY Tóm tắt   PDF
Phan Duc Dung, Nguyen Hong Thu
 
S. 33 (2017) Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
S. 12 (2013) Cơ sở hình thành và các thiết chế chủ yếu trong văn hóa tâm linh của người Việt ở Gia Định xưa Tóm tắt   PDF
Hồ Sơn Diệp
 
S. 28 (2016) Cơ sở lý thuyết đánh giá thiệt hại do nổ thiết bị chứa khí công nghiệp trong đánh giá rủi ro môi trường Tóm tắt   PDF
Huỳnh Huy Việt, Nguyễn Thị Vinh
 
S. 16 (2014) Cư dân Bình Dương trong quá khứ và hiện tại Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Biên
 
S. 7 (2012) Danh sách thú hoang dã ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Tá, Lê Văn Chiên
 
S. 27 (2016) Dùng kiến thức cơ học để giải thích các hiện tượng lý thú trong đời sống Tóm tắt   PDF
Ngô Bảo
 
S. 22 (2015) Dấu ấn Phật giáo Nam tông (Theravada) trong lễ hội truyền thống của người Khmer Campuchia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân
 
S. 4 (2012) Dẫn liệu hình thái giải phẫu loài rù rì trồng ven sông suối phòng chống sói mòn, sạt lở Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thắng
 
S. 26 (2016) Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng
 
S. 29 (2016) Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ Tóm tắt   PDF
Đoàn Lê Giang, Phạm Thị Tố Thy
 
S. 3 (2012) Dự đoán tính chất môi trường của một nhóm các chất hữu cơ sử dụng mô hình định lượng cấu trúc và độ tan Tóm tắt   PDF
Lê Thị Đào, Phạm Văn Tất
 
S. 10 (2013) Dựng phim mô phỏng chuyển động của vật thể bằng phần mềm đồ họa Solidworks Tóm tắt   PDF
Ngô Bảo
 
76 - 100 trong số 556 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433