Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 32 (2017) Đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình simplified softened strut and tie Tóm tắt   PDF
Trần Đăng Bảo
 
S. 27 (2016) Đánh giá khả năng phân huỷ hệ sợi của lục bình Eichhornia crassipes bằng chủng nấm Trichoderma sp Tóm tắt   PDF
Lê Minh Hiếu, Trần Ngọc Hùng, Mai Thị Ngọc Lan Thanh
 
S. 35 (2017) Đánh giá khả năng xử lý COD của nước rỉ rác bằng quá trình fenton kết hợp axit oxalic Tóm tắt   PDF
Phạm Vũ Tân, Nguyễn Thị Khánh Tuyền
 
S. 18 (2014) Đánh giá khả năng xử lý nước rỉ rác của cỏ vertiver trong điều kiện bổ sung chế phẩm sinh học EM Tóm tắt   PDF
Hồ Bích Liên
 
S. 37 (2018) Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý mô trường ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Takako Việt Nam Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Phạm Thị Thùy Trang
 
S. 14 (2014) Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt   PDF
Cao Thị Thủy Tiên, Lê Thị Quỳnh Hà, Phùng Chí Sỹ
 
S. 4 (2012) Đánh giá sức chịu tải và cơ cấu trượt của nền công trình bằng phương pháp phân tích giới hạn Tóm tắt   PDF
Lê Văn Cảnh, Nguyễn Chánh Hoàng, Nguyễn Kế Tường
 
S. 25 (2015) Đánh giá sự ô nhiễm các chất dinh dưỡng trong nước sông Thị Tính chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Thủy Châu Tờ, Lê Thị Huỳnh Như
 
S. 32 (2017) Đánh giá tác động của xe rơ moóc lên sự hoạt động của nút giao Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự
 
S. 36 (2018) Đánh giá tính chất lí hóa cà phê Robusta chồn của Trường Đại học Thủ Dầu Một Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Bình
 
S. 1 (2011) Đánh giá tổng quan nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đoạn qua địa bản tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Tân, Đinh Quang Toàn
 
S. 43 (2019) ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRONG ĐỊA DANH TỈNH KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lê Chi Hải
 
S. 1 (2011) Đặc sắc trong điển hình Thúy Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Quyền
 
S. 21 (2015) Đặc tính mang và nhả 5-Fluororacil của alkylated polyamidoamine G3.0 dendrimer-folate Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyên
 
S. 3 (2012) Đặc điểm không gian nghệ thuật trong văn xuôi viết về Tây Nguyên Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Tú
 
S. 5 (2012) Đặc điểm quan hệ Việt Nam - Hoa Kì giai đoạn mười năm sau bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 - 2005) Tóm tắt   PDF
Trần Nam Tiến
 
S. 18 (2014) Đặc điểm sinh trưởng của gà tre trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Ngọc
 
S. 5 (2012) Đề xuất cấu hình hợp lý kết nối các tổng đài Alcatel 1000E10 vào NGN Tóm tắt   PDF
Đỗ Đắc Thiểm
 
S. 13 (2013) Đề xuất hệ thống chủ đề dự án trong dạy học Địa lý 12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Thúy Hắng
 
S. 3 (2012) Định danh thời gian trong phương ngữ Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Hồ Xuân Tuyên
 
S. 28 (2016) Định vị lỗi cáp ngầm bằng máy phát âm tần và cây dò từ trường Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn
 
S. 16 (2014) Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp
 
S. 2 (2011) Đổi mới công tác đào tạo ở trường đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp
 
S. 20 (2015) Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chiển
 
S. 6 (2012) Đổi mới phương pháp dạy - học môn âm nhạc ngành giáo dục tiểu học theo học chế tín chỉ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lưu An
 
526 - 550 trong số 556 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433