S. 7 (2012)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của nồng độ chất đệm lên quá trình hình thành và tính chất của bột Nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp nhiệt - thủy phân Tóm tắt PDF
Trần Kim Cương 3-9
Thiết kế và chế tạo máy phân tích đa kênh ghép máy tính qua cổng usb Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 10-21
Mô hình hóa và điều khiển robot rắn Tóm tắt Không đề
Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Phước 22-31
Danh sách thú hoang dã ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Tá, Lê Văn Chiên 32-39
Kết quả khảo sát lưỡng cư, bò sát ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
Phan Long Hợp, Lê Văn Chiên 40-47
Tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Lê Thị Kiều Như 48-57
Võ Tân Khánh - Bà Trà ở Bình Dương Tóm tắt PDF
Hồ Sơn Diệp 65-72
A study on learning experiences of Vietnamese master students in the field of engineering at a Taiwan university Tóm tắt PDF
Trần Thị Hà Thái 73-83


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433