S. 9 (2013)

Mục lục

Bài viết

Văn hóa các tộc người Ả Rập nhìn từ khía cạnh tôn giáo Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 3-9
Cách thức xác định hàm ý hội thoại trong văn học Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Tuấn 10-18
Chiến lược lịch sự qua truyện "Mưa" của Somerset Maugam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hòa Mai Phương 19-25
"Kim thời dị sử - Ba Lâu ròng nghề đạo tặc" - Sự dung hợp và đối kháng với phương Tây trong lối viết trinh thám Tóm tắt PDF
Dương Thị Hường 26-32
Những chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo sau đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 33-40
Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên qua nghiên cứu các thành phần và yếu tố tác động Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Trần Văn Đức, Phan Thị Kiều Lê 41-46
Re-examining push-pull factors in international student flows between Vietnam and Taiwan Tóm tắt PDF
Trần Thị Hà Thái 47-58
Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt PDF
Trần Văn Trung 59-63
Các nguyên tắc dạy tốt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tất 64-71
Bàn thêm về vai trò của người thầy trong đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mộng Hà 72-76
Đổi mới phương pháp giảng dạy "Lấy người học làm trung tâm" qua kinh nghiệm của Viện Giáo dục Quốc gia Singapore Tóm tắt PDF
Phan Thị Hồng Xuân 77-81


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433