S. 8 (2013)

Mục lục

Bài viết

Chiến lược phát triển trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Ban biên tập Tạp chí 3-11
Bàn về lý thuyết nền của tổ chức Y tế Thế giới trong giáo dục kỹ năng sống Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 12-16
Giáo dục kỹ năng sống - Sự ảnh hưởng đến rối nhiễu tâm lý sinh viên Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoa 17-20
Kỹ năng mềm của sinh viên - Một nghiên cứu từ trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hồng Thắm 21-26
Kỹ năng thuyết trình - Một nội dung giáo dục cần thiết cho sinh viên đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuấn Anh 27-32
Kỹ năng giải quyết vấn đề - Một yêu cầu thiết yếu cần đào tạo cho sinh viên Tóm tắt PDF
Trần Văn Tiếng 33-38
Áp dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần "Quản trị học" Tóm tắt PDF
Phan Quan Việt 39-42
Lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang nhìn từ khía cạnh tri thức bản địa Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 43-50
Dung hợp dân tộc, tôn giáo trong cuộc khởi nghĩa Võ Trứ và Trần Cao Vân những năm cuối thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Ngô Minh Sang 51-58
Mối quan hệ giữa khởi nghĩa Hùng Lĩnh với phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở miền Tây Thanh Hóa và vùng sông Đà - Tây Bắc cuối thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Vũ Quý Thu 59-66
Marguerite Duras với tình yêu và ký ức về miền Nam Kỳ lục tỉnh Tóm tắt PDF
Hà Thanh Vân 67-74
Phương thức chọn đặc trưng đối tượng để định danh sự vật sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Tuyên 75-79


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433