Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính cách và tư tưởng Trung Hoa qua bộ phim "Đèn lồng đỏ treo cao"

Phan Nguyễn Quỳnh Anh

Tóm tắt


Xã hội Trung Hoa những năm 20 – 30 của thế kỷ XX đánh dấu những chuyển biến lớn trong hệ tư tưởng và văn hóa. Sự giằng xé, tranh đấu giữa nền tảng truyền thống chưa bị phá vỡ với những thiết chế văn hóa mới đã manh nha hình thành. Các tác phẩm điện ảnh khắc họa xã hội Trung Hoa thời bấy giờ không nhiều vì những rào cản chính trị, nhưng hầu hết những tác phẩm một khi ra đời đều khẳng định được vị trí trong lòng công chúng bởi tính nghệ thuật, tính nhân sinh và quan trọng hơn là khắc họa được chân dung một nền văn hóa lớn trong cơn giằng xé giữa truyền thống và hiện đại. “Đèn lồng đỏ treo cao” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là một tác phẩm điện ảnh như vậy. Dù nội dung phim xoay quanh một gia đình trung lưu phong kiến nhưng  những tình tiết trong đó được khắc họa như một xã hội Trung Hoa thu nhỏ với những con người mang tính cách, tư tưởng có thể đại diện cho văn hóa dân tộc trước sự biến động của thời thế.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433