Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu ở cộng đồng ngư dân Sông Đốc

Nguyễn Ngọc Thơ, Dương Hoàng Lộc

Tóm tắt


Bài viết này giới thiệu về diễn trình cùng những chức năng chính của lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu ở cộng đồng ngư dân Sông Đốc (Cà Mau). Diễn trình lễ vía này diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng Ba âm lịch, thu hút khá đông người dân địa phương tham gia, đặc biệt nhiều nhất là các chủ ghe tàu đang đánh bắt tại ngư trường Sông Đốc, tạo nên nét đặc trưng riêng cho lễ hội. Lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu ở Sông Đốc còn có chức năng ổn định tâm lý cho ngư dân khi ra khơi đánh bắt, đồng thời là kênh để giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống người Hoa địa phương, kết nối cộng đồng lại với nhau. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433