Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biển trong văn học dân gian Kiên Giang

Trần Thị Hoàng Mỹ

Tóm tắt


Biển có vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân Kiên Giang. Văn học dân gian Kiên Giang phản ánh những hiểu biết về biển và khả năng thích nghi, ứng phó với biển từ rất xưa của cư dân. Biển trong văn học dân gian Kiên Giang được thể hiện trong các quan niệm về địa danh, địa hình; quan niệm về nghề nghiệp liên quan đến biển và quá trình giao thương trên biển; quan niệm về kinh nghiệm đi biển và chọn sản phẩm ẩm thực; về lối sống, tính cách, việc đối nhân xử thế; về sản vật biển… Cư dân tại vùng đất Kiên Giang đã hình thành cho mình những đặc trưng văn hóa biển có phần tương đồng nhưng cũng có phần dị biệt so với văn hóa biển các tỉnh, thành khác khác trên cả nước.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433