Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ

Đoàn Lê Giang, Phạm Thị Tố Thy

Tóm tắt


Từ cuối thế kỷ XIX đến 1932 có thể coi là giai đoạn đầu của văn học quốc ngữ Latin. Trong buổi bình minh ấy, Sài Gòn – Gia Định có vai trò tiên phong, không chỉ ở phương diện sáng tác mà cả ở phương diện dịch thuật. Trên văn đàn rộ lên một phong trào dịch và phóng tác văn học phương Tây ở hầu khắp mọi thể tài: tiểu thuyết dã sử, tiểu thuyết xã hội, truyện trinh thám, kịch cổ điển, văn học cách mạng… Văn học dịch ở Sài Gòn – Gia Định không chỉ phong phú về số lượng, đa dạng về thể tài mà còn có những đặc điểm riêng biệt, rất thú vị, làm giàu thêm cho kho tàng dịch văn học của nước nhà.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433