Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nồng độ chất đệm lên quá trình hình thành và tính chất của bột Nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp nhiệt - thủy phân

Trần Kim Cương

Tóm tắt


Bột nano TiO2 được chế tạo bằng phương pháp nhiệt - thuỷ phân từ muối vô cơ TiCl4 trong môi trường đệm là dung dịch muối vô cơ NaCl không phân huỷ nhiệt. Nhờ môi trường đệm mà có thể giảm được đáng kể nhiệt độ nung kết cũng như kích thước hạt nano TiO2. Ảnh hưởng của nồng độ chất đệm lên sự hình thành pha cũng như kích thước hạt của bột nano TiO2 đã được nghiên cứu. Thành phần pha và các tính chất của các bột nano TiO2 hình thành được xác định qua XRD, SEM, EDX và phổ hấp thụ UV-Vis. Phương pháp chế tạo có ưu thế đặc biệt là đơn giản, sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, tiết kiệm năng lượng, có thể ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433