Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Kim thời dị sử - Ba Lâu ròng nghề đạo tặc" - Sự dung hợp và đối kháng với phương Tây trong lối viết trinh thám

Dương Thị Hường

Tóm tắt


Kim thời dị sử - Ba Lâu ròng nghề đạo tặc của Biến Ngũ Nhy là cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ lối viết phương Tây. Nhưng khi đọc tác phẩm chúng ta vẫn thấy bàng bạc chất phương Đông trong tư tưởng chủ đề của truyện, cách xây dựng nhân vật, ngôn ngữ… Đây cũng là đặc điểm khá thú vị trong nghệ thuật viết tiểu thuyết ở Nam Bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Với phương pháp phê bình hậu thực dân chúng ta sẽ tìm được lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Bài viết sử dụng phương pháp phê bình hậu thực dân kết hợp với một số các phương pháp khác sẽ đem đến một cách tiếp cận mới trong việc khám phá giá trị của cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của văn học Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433