Tạp chí Ngôn ngữ, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhu cầu ngoại ngữ và thái độ của công chức đối với chính sách ngoại ngữ hiện nay ở Việt Nam

Vũ Thị Thanh Hương

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu và phân tích về nhu cầu ngoại ngữ và thái độ của công chức với chính sách ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay.  Nghiên cứu đã cho ra những kết quả cụ thể giải đáp những vấn đề nêu trên

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519