Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những yêu cầu khi sử dụng từ Hán Việt trong văn bản quản lí nhà nước

Đỗ Thị Thanh Nga

Tóm tắt


Bài viết đưa ra những yêu cầu cần thiết trong văn bản quản lý nhà nước khi có sử dụng từ Hán Việt

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519