Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ HIỆU QUẢCỦA VIỆC SẮP XẾP TRẬT TỰ VẾ CHÍNH ĐỨNG TRƯỚC VẾ PHỤ TRONG CÂU GHÉP CHÍNH PHỤ

Đinh Thị Xuân Hạnh

Tóm tắt


Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Việt, câu ghép - câu ghép chính phụ là một đơn vị ngôn ngữ được các nhà nghiên cứu quan tâm từ rất lâu. Tuy nhiên, quan niệm về câu ghép và việc phân loại câu ghép dù đã có nhiều điểm chung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Có hướng chia ra câu đơn và câu ghép, có hướng cho rằng không  có câu ghép chỉ có câu đơn, câu trung gian, câu phức hợp và có hướng chia ra 3 loại: câu đơn, câu phức, câu ghép.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519