Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ học tạo sinh của N.Chomsky: Mô hình ngôn ngữ thứ nhất

Nguyễn Thiện Giáp

Tóm tắt


Mô hình ngôn ngữ thứ nhất của Chomsky là mô hình đầu tiên miêu tả hình thức hóa ngôn ngữ. Theo Chomsky, chỉ có miêu tả và phân tích hình thức hóa mới có thể làm cho các câu đơn giản, rõ rang, có tính hồi quy. Ông phát hiện cú pháp rất giống với việc sắp xếp tổ hợp trong toán học. 


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519