Tạp chí Ngôn ngữ, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quảng cáo với việc dạy và học ngoại ngữ (Trên ngữ liệu tiếng Nga)

Vũ Thị Chín

Tóm tắt


Quảng cáo là một tư liệu quan trọng giúp chúng ta hiểu thêm về một quốc gia, ngôn ngữ, truyền thống, phong tục và văn hóa của quốc gia đó. Quảng cáo có thể được sử dụng như một tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy và học ngoại ngữ vì: Chúng thực sự là sự kết hợp của tính năng ngôn ngữ và các yếu tố văn hóa; Ngôn ngữ của quảng cáo là giàu về chủng loại và khác nhau về độ phức tạp; Chúng là những thông tin giật gân. Có nhiều loại khác nhau của quảng cáo, làm thế nào để chọn một tài liệu quảng cáo cho các bài học ngôn ngữ nước ngoài phụ thuộc vào trình độ của người học, thời gian, đối tượng và mục đích của giờ dạy. Quảng cáo văn bản phù hợp để sử dụng trong việc nói, đọc và viết. Quảng cáo có thể là một tài liệu rất hữu ích cho việc nghiên cứu quốc gia cũng như các hoạt động ngoại khóa và giờ.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519