Chi tiết về Tác giả

Bouquin, Stephen

  • S. 8 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Thành lập Công đoàn cho các công nhân chưa gia nhập Công đoàn: nghiên cứu trường hợp Tây Ban Nha.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581