Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm

  • S. 2 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Từ Hiến pháp chung đến Hiệp ước Lisbon: quá trình tiến tới Liên minh châu Âu thống nhất, hiện đại và năng động trong thế kỷ XXI
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Quan hệ Cộng hoà Sec - Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581