Chi tiết về Tác giả

An Hà, Nguyễn

 • S. 6 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Thúc đẩy hợp tác khoa học Việt Nam – Liên bang Nga – Mông Cổ.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2012.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Hợp tác lao động Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21: cơ hội và thách thức.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nga gia nhập WTO: Những cơ hội và thách thức.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt – Nga tới năm 2020.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga: tiềm năng và những bước phát triển mới.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại của LB Nga đến năm 2020.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số điều chỉnh chính sách của Ucraina giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Tình hình kinh tế EU năm 2012 dự báo năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số định hướng trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam tới 2020
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Chính sách nhập cư của Liên minh Châu Âu và của một số nước thành viên mới Đông Âu.
  Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581