Chi tiết về Tác giả

CẢNH TOÀN, NGUYỄN

 • S. 5 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tới quá trình di dân lao động nước ngoài tại Nga.
  Toàn văn  PDF
 • S. 7 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Belarus: Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật 2008-2009
  Toàn văn  PDF
 • S. 12 (2009) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với Asean và những vấn đối với Việt Nam sau thông điệp Liên Bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D.Medvedev.
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam sau Thông điệp Liên bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D. Medvedvev (tiếp theo kỳ trước)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động (Phần I: Lao động từ Việt Nam vào Nga)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động (Phần II: Lao động từ Nga vào Việt Nam)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581