Chi tiết về Tác giả

AN HÀ, NGUYỄN

 • S. 5 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Châu Âu với khủng hoảng tài chính toàn cầu
  Toàn văn  PDF
 • S. 12 (2009) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thị trường lao động Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21.
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nhìn lại 10 năm chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga và quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2009 và tác động đến Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Phát huy vai trò của cộng đồng tri thức người Việt ở Đông Âu trong bối cảnh mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Điều chỉnh chiến lược phát triển của Liên bang Nga sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số điều chỉnh chính sách sau khủng hoảng của Liên minh Châu Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một số vấn đề và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Tái cơ cấu nền kinh tế - Bài học từ các nền kinh tế chuyển đổi ở các nước Đông Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Cơ hội và thách thức của liên minh Châu Âu trong phát triển tới 2020
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Liên kết trong chính sách nhập cư của liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho ASEAN
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581