Chi tiết về Tác giả

Công Tuấn, Đinh

  • S. 10 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Thụy Điển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581