Chi tiết về Tác giả

Công Tuấn, Đinh

 • S. 9 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Các vai trò, chức năng, đặc điểm của xã hội dân sự
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số bài học rút ra từ mô hình phát triển Bắc Âu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Mô hình hội nhập của EU – ASEAN: So sánh những tương đồng, khác biệt và bài học kinh nghiệm cho ASEAN.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Đánh giá bước đầu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến hệ thống an sinh xã hội ở các nước Bắc Âu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số vấn đề chính trị nổi bật của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2000-2010
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Tăng cường hợp tác Á – Âu, cùng ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Một số vấn đề về mô hình phát triển Thụy Điển.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu - Thực trạng và vấn đề
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Về mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Bối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU năm 2010 và triển vọng năm 2011
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Quan hệ kinh tế Việt Nam – EU năm 2007: thực trạng và triển vọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Hệ thống an sinh xã hội theo mô hình "Dân chủ xã hội" ở Thuỵ Điển - thực trạng và những vấn đề
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - Ucraina.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Châu Âu bầu cử Hy Lạp và những giải pháp khắc phục khủng hoảng nợ công Châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G.20 tháng 6/2012
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Đan Mạch sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008-2011)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nợ công châu Âu, Tây Ban Nha và các giải pháp khắc phục.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Kinh nghiệm tiếp thu các giá trị của văn hoá phương Tây ở Trung Quốc từ khi cải cách - mở cửa đến nay (12/1978-2008)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh Châu Âu (EU)
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581