Chi tiết về Tác giả

Công Hoàng, Đinh

 • S. 6 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Văn hóa quản lý phương Đông và phương Tây: những so sánh bước đầu .
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Đồng Euro và cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Một số vấn đề về "rào cản" đối với ngành da giầy xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU hiện nay.
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581