Chi tiết về Tác giả

CÔNG TUẤN, ĐINH

 • S. 5 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cảu các tổ chức xã hội dân sự ở Châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở nước ta hiện nay
  Toàn văn  PDF
 • S. 7 (2009) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thành công từ một chuyến khảo sát tìm hiểu văn hoá Âu - Mỹ tại Hoa Kỳ
  Toàn văn  PDF
 • S. 12 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Xây dựng xã hội dân sự (XHDS) ở liên hiệp Anh.
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga ( Từ tháng 3/2001 đến nay)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước Đông Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Những đặc trưng và nội dung cơ bản của mô hình xã hội Anglo - Sacxon
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Vai trò của Liên minh Châu Âu và Hiệp ước Lisbon
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - liên minh Châu Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU): đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện, lâu dài vì hoà bình và phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Từ hiện trạng phát triển của mô hình hợp tác EU hiện nay gợi mở một số vấn đề cho mô hình hợp tác ASEAN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Khi nước Anh muốn rời khỏi Liên minh châu Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với hệ thống an sinh xã hội EU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nguyên nhân và thực trạng về nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Đức nâng cao quyền lực trong cuộc khủng hoảng nợ công
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Triển vọng trong thực hiện hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - EU: Những thuận lợi và khó khăn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế hiện nay: Lý thuyết, thực tiễn thế giới và Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nghiên cứu, khảo sát khủng hoảng nợ công Châu Âu tại Italia và CHLB Đức
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Những định hướng mới trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) Việt Nam - EU trợ lực cho quan hệ hợp tác kinh tế song phương.
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581