Chi tiết về Tác giả

CÔNG HOÀNG, ĐINH

 • S. 8 (2008) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của mô hình Bắc Âu
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Quan hệ kinh tế Việt nam - EU: thực trạng năm 2009, triển vọng năm 2010
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-EU năm 2012 và triển vọng 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Xuất khẩu da giày sang thị trường EU thực trạng và triển vọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Kinh nghiệm của Thụy Điển và một số nước Bắc Âu trong việc tạo lập những tiền đề, điều kiện để hình thành những nhân tố xã hội "hậu tư bản chủ nghĩa"
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581