S. 12 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Bàn về trât tự thế giới. PDF
VŨ VĂN HIỀN 3
Xây dựng xã hội dân sự (XHDS) ở liên hiệp Anh. PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 8
Quan hệ Nga - Nato từ sau chiến tranh lạnh đến nay: những vấn đề và triển vọng. PDF
LÊ DUY THẮNG 22

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Chính sách cạnh tranh của liên minh Châu Âu trong thúc đẩy tự do hoá thương mại toàn cầu. PDF
NGUYỄN QUANG THUẤN 29
Vấn đề biến đổi khí hâuj và quan hệ quốc tế. PDF
NGUYỄN THỊ THÌN 38
Ứng dụng phương pháp hệ chuyên gia trong xây cơ sở tri thức phục vụ công tác đánh giá trình độ công nghệ các và các ngành kinh tế. PDF
TRẦN VĂN BÌNH, TRẦN VĂN PHÚ, NGUYỄN HỒNG LIÊN 46

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Một mô hình phát triển xã hội chung cho Liên minh Châu Âu. PDF
BÙI HUY KHOÁT 54

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thị trường lao động Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21. PDF
NGUYỄN AN HÀ 59
Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với Asean và những vấn đối với Việt Nam sau thông điệp Liên Bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D.Medvedev. PDF
NGUYỄN CẢNH TOÀN 71


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581