S. 6 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cảu các tổ chức xã hội dân sự ở Châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở nước ta hiện nay PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Một số vấn đề mang tính nguyên tắc của nghiên cứu xung đột xã hội và đồng thuận xã hội ở phương diện thực tiễn PDF
VÕ KHÁNH VINH 13
Những nét chính về các Đảng cộng sản Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha PDF
TRẦN HIỆP 20

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Rào cản môi trường- " Rào cản xanh" của EU và giải pháp vượt rào đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU PDF
ĐỖ ĐỨC BÌNH 27

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Vài nét về mối quan hệ giữa Nam Tư và Liên Xô trong những năm 1945-1948 PDF
ĐÀO TUẤN THÀNH 36
Ảnh hưởng của nước Anh đối với khối thịnh vượng chung từ sau thế chiến thứ hai đến nay PDF
BÙI HỒNG HẠNH 49
Văn học hiện đại Nga dưới góc nhìn Internet PDF
LƯU THỊ THU THỦY 56
Vài nét về vai trò của trí thức - quan điểm từ Châu Âu PDF
TRẦN PHƯƠNG HOA 64

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ Việt Nam - Pháp: Thành tựu và kinh nghiệm sau hơn 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. PDF
DƯƠNG THỊ THANH TÌNH 74


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581