S. 4 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

An ninh con người: Quan niệm châu Âu - vấn đề của Đông Nam Á. PDF
Bùi Huy Khoát 3
Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom và tầm cỡ của nó trên thị trường năng lượng thế giới. PDF
Đỗ Trọng Quang 11

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Mô hình thoát khỏi cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tư bản toàn cầu của Việt Nam. PDF
Vladimir Mayrin 22
Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của LB Nga 2008 - Triển vọng 2009 PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 36
Vài nét về chính sách nông nghiệp chung của Liên minh Châu Âu. PDF
Nguyễn Như Đến 54

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Pierre-Marie Alexis Dieulefils (1862-1937) với bưu ảnh Đông Dương PDF
Nguyễn Văn Trường 58

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Về cộng đồng người Việt Nam ở Rumania: Cơ hội và thách thức. PDF
Đào Tuấn Thành 63
Những khả năng hòa nhập của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Belarus. PDF
Lê Thanh Vạn 73

THÔNG TIN

Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức - Ghi nhận từ một chuyến đi. PDF
Nguyễn Duy Dũng 79


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581