S. 5 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Bầu cử tổng thống và triển vọng tình hình Nga Tóm tắt PDF
Vũ Dương Huân 3
Nga tiếp tục chính sách đối ngoại cứng rắn trong quan hệ với phương Tây Tóm tắt PDF
Bùi Huy Khoát 13
Vấn đề dân tộc và xung đột dân tộc ở Kosoco trong lịch sử Tóm tắt PDF
Đào Tuấn Thành 19

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Hệ thống quản trị công ty tại Pháp những năm gần đây Tóm tắt PDF
Trương Thị Nam Thắng 29
Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau an toàn của TP Hồ Chí Minh sang thị trường EU Tóm tắt PDF
Hoàng Vĩnh Long 36

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Dương Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Phấn 42
Công giáo và tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam thế kỷ XVI-XVII Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 47

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Giải pháp vượt rào cản kỹ thuật để đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Bình 55
Đánh giá năng lực xuất khẩu của ngành da giầy trong điều iện hội nhập kinh tế quốc tế (trường hợp cuat Liên minh châu Âu, Mỹ) Tóm tắt PDF
Lý Hoàng Thư 67


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581