S. 4 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh châu Âu từ năm 1995 đến nay và triển vọng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 3
Về vấn đề đưa tôn giáo vào giảng dạy trong các trường học ở Nga Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 12

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Cải cách doanh nghiệp nhà nươvs ở Việt Nam:áo sánh với Liên bang Nga Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thu 19
Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây Tóm tắt PDF
Lưu Văn An, Lưu Văn Quảng 26
Vai trò của đối ngoại tổng hợp trong xây dựng thương hiệu quốc gia Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 37

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Hệ thống an sinh xã hội theo mô hình "Dân chủ xã hội" ở Thuỵ Điển - thực trạng và những vấn đề Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 40
"Vấn đề Florida" trong quan hệ giữa Vương quốc Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đầu thế kỷ XI Tóm tắt PDF
Lê Thành Nam 48

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tác động của chính sách thương mại chung EU tới quan hệ thương mại Việt Nam - EU Tóm tắt PDF
Bùi Nhật Quang 53
Vài nét về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trươc yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tú 58
Thị trường EU: Cơ hội và thách thức co xuất khẩu mặt hàng giầy dép Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Việt Hưng 63

THÔNG TIN

Những thành tựụ của Liên bang Nga trong 5 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Tóm tắt PDF
Đào Hùng 71


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581