Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bầu cử tổng thống và triển vọng tình hình Nga

Vũ Dương Huân

Tóm tắt


     Bài viết tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi vang dội của ông Medvedev và dự báo tình hình nước Nga sau bầu cử.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581