Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bối cảnh quốc tế và những động thái mới của Châu Âu giai đoạn hậu khủng hoảng

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


      Phân tích bước ngoặt thứ hai, đó là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hiện nay tại Liên minh châu Âu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581