Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo cáo hội thảo tại Stockholm.

Đỗ Tá Khánh, Bùi Việt Hưng

Tóm tắt


         Bài viết tường thuật những nét chung của hội thảo tại Stockholm. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "Cơ hội cho chính sách bảo trợ xã hội ở Việt Nam: ứng phó với toàn cầu hóa, thay đổi dân số và nghèo theo kinh nghiệm của Thụy Điển" (Opportunities for social protection policies in Vietnam: Responses to globalization, population change and poverty in view of Swedish experience) (2011 - 2013) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ, Viện nghiên cứu Tương lai (Thụy Điển) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Âu (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo với chủ đề: "Chính sách xã hội bền vững cho tương lai", tại Stockholm, Thụy Điển từ ngày 08÷12/10/2012.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581